O nás

Naše Společenství vzniklo privatizací městských bytů do soukromého majetku vlastníků dnem 7.10.2005. Společné prostory domu nám byly předány do správy dnem 28.3.2006.

O nás

Společenství vlastníků jednotek Banskobystrická č.p. 2080-2085 se sídlem Banskobystrická 1/2085, 160 00 Praha 6, IČ: 27422836 (dále jen „SVJ BB“) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb. Je způsobilé vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu a pozemku a v dalších věcech v rozsahu a způsobem uvedeným v zákoně o vlastnictví bytů a ve stanovách SVJ BB.

Aktuality

Termíny - rok 2022

Termíny kdy bude předseda společenství přítomen v místnosti výboru SVJ:

první úterý v měsíci od 17.30 do 18.30 

6.9.2022

4.10.2022

1.11.2022

6.12.2022

V případě potřeby mne prosím kontaktujte na tel. 602 359 345 nebo na emailu sequens@centra-pro.cz.

Děkuji

Ivan Sequens, jednatel CENTRA PRO společenství vlastníků s.r.o.

Jedná se o atypický obytný dům, tvořený šesti samostatnými sekcemi (vchody) se svým číslem popisným.

Konstrukce

Nosnou konstrukcí je monolitický železobetonový skelet, obvodový plášť je tvořen keramickými panely osazenými dřevěnými okny, vnitřní nosné zdivo a příčky jsou zděné.

Podlaží

Objekt má v pěti sekcích sedm a v jedné sekci osm nadzemních podlaží, jedno podzemní podlaží pod celým objektem a druhé podzemní podlaží pod jednou sekcí.

Byty

Střecha je plochá a jsou na ní umístěny strojovny osobních výtahů. V pěti sekcích je vždy po 3 bytech na každém podlaží, v šesté sekci je v každém sudém podlaží 10 mezonetových bytových jednotek (poschoďových s vnitřním schodištěm). Pod mezonetovou sekcí se nachází podzemní garáže přístupné rampou.

Energie

Dům je napojen na dálkové vytápění, na energetické zdroje (elektřina, plyn, voda – včetně teplé), na veřejnou kanalizační síť. Dům má rozvody společné televizní antény, kabelový rozvod UPC a telefonu. V domě je umístěna výměníková stanice a trafostanice. V domě je 145 bytových jednotek (5 sekcí po 21 bytech a 1 sekce 40 bytů), 3 nebytové prostory a 20 garážových stání.

Společenství je řízeno předsedou společenství vlastníků (viz „kontakty“).

Kontrolní komisi tvoří 3 členové.

Správou domu a pozemku je podle mandátní smlouvy pověřena společnost CENTRA, a.s. – blíže viz „Kontakty„.

Máte li dotaz nebo informaci, napište nám, e-mailové adresy viz „Kontakty“.

Přejeme Vám, všem návštěvníkům našich stránek, příjemný den.

Aktuality
3 července, 2017